O nás

     Jsme prozatím jednotřídní mateřská škola s max. kapacitou 28 dětí. Budeme se snažit o získání navýšení kapacity MŠ, přijmutí vyššího počtu dětí a vytvoření tak dvoutřídního kolektivu. Naším cílem je všestranný rozvoj dětí, počínaje zkvalitněním pohybových dovedností (jemné i hrubé motoriky), rozumových, intelektových, dramatických, hudebních i jazykových schopností.

 

     Pro děti je navíc do výuky zařazena:
  • angličtina hravou formou (tanečky, písničky, hry)
  • výuka na zobcovou flétnu v rámci hudebních činností (zkvalitnění a prohloubení dechu)
  • dětská jóga (hravou formou podporujeme správné dýchání, koncentraci, zlepšení motoriky)
  • logopedické chvilky (průběžně podporujeme přirozený vývoj řeči, snaha o předcházení řečových poruch,  včasné podchycení vad řeči)
  • základy gymnastiky a tance (zkvalitnění koordinace pohybu, hrubé motoriky, protažení svalů)
  • "předškoláček"