Pracovnice školy

Pověřená ředitelka       -      Mgr. Květoslava Matysová

Učitelka                           -      Mgr. Andrea Votavová, Dis.

Zastupující učitelky     -       Bc. Dominika Bůžková

                                                   Tereza Dobřichovská

                                                   Mgr. Kateřina Vaňková-Hronová

Asistent pedagoga        -       Květoslava Rudová

Školní asistent               -       Květoslava Rudová

Hlavní kuchařka           -        Pavlína Fáčková

Zastupující kuchařky   -       Zdeňka Pinkasová

                                           -        Emílie Hejlová

Školnice                           -        Pavlína Fáčková