Organizace dne

        V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

 

Organizace dne v mateřské škole

 

06:30 – 08:00             Příchod dětí do MŠ, ranní hry dle individuálních potřeb dětí

08:00 - 08:35              Ukončení ranních her, ranní cvičení / jóga

08:35 - 09:00              Svačina

09:00 - 09:40              Komunikativní kruh, didakticky zaměřené hry na rozvoj schopností

(tématické):

                                                každé pondělí – Hrátky s AJ

                                                každé úterý – Předškolák (3-5 let/6-7 let)

                                                každou středu – Jóga, Hudební hrátky

                                                každý pátek – Logopedické chvilky

                                                                                                  

09:40 - 11:40              Pobyt v přírodě (vycházka po okolí, hry na školní zahradě)

11:45 - 12:20              Oběd

12:20 - 12:35              Hygiena, převlékání dětí ke spánku, vyzvedávání dětí po obědě (12:20-12:40)

12:40 - 14:00              Spánek, odpočinek formou relaxace (četba pohádek před spaním, klidové hry, odpočinek na karimatce)

                                    Převlékání

14:20 - 14:40              Svačina

14:40 - 16:00              Individuálně zaměřené hry dle zájmu dětí na školní zahradě, při  nepříznivém počasí - ve třídě

 Pokračování didakticky řízených činností

                        Předávání dětí rodičům k odchodu z MŠ