Platby za školné a stravné

Zálohy pro školní rok 2018/2019:
Vzhledem ke GDPR jsou děti uvedené pod vlastním přiděleným VS:
 

Variabilní symbol             Částka (školné + stravné)

92016                                  650,-

201873                                950,-

201872                                 950,-

132018                                 950,-

822017                                 650,-           

452017                                 950,-

201838                                 950,-

201852                                 650,-

201843                                  950,-

222017                                   950,-

201863                                   950,-

552016                                   950,-

201844                                   950,-

201839                                   950,-

102016                                   950,-

262017                                   950,-

132016                                   650,-

232015                                   650,-

242015                                   650,-

222015                                   650,-

201842                                   950,-

252017                                   950,-

242017                                   950,-

Pozn.: Záloha na stravné činí 650,-. Školné činí 300,-. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky od 1. 9. 2017 nehradí úplatu za předškolní vzdělávání (tzv. školné). Platby zasílejte na účet č. 115-867490217/0100. Děkujeme.