Projekty MŠ

Mateřská škola je zapojena do následujících aktivit: