Projekty EU

 

Název projektu: Podpora MŠ Netřebice

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007324

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 258 118

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ..

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole a zvýšení kvalifikace pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou i matematickou pregramotnost. Dále dojde ke sdílení zkušeností s jinými mateřskými školami.

 

Nastavené šablony:

I/1.1    Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

 

I/2.3    Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 2x 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a matematické pregramotnosti. 

 

I/2.6    Sdílení zkušeností 2x 16 hodin