Školní jídelna

  • Školní jídelna zajišťuje stravování dětí předškolního věku a zaměstnanců MŠ. Kapacita jídelny je 35 míst.
  • Doba vydávání stravy:

                svačina        08:45 h

                oběd              11:45 h

                svačina        14:20 h

                pitný režim je zajištěn po celý den

 

  • Finanční normativ na potraviny je stanoven vyhláškou 107/2005 Sb., cena pitného režimu je stanovena na základě dohody se zřizovatelem.

        Děti do 6 let:                                        Děti 7-8 let:

                přesnídávka     7,00 Kč                          přesnídávka      8,00 Kč

                oběd                 16,00 Kč                            oběd                 17,00 Kč

                svačina             7,00 Kč                            svačina            8,00 Kč

               pitný režim      2,00 Kč                           pitný režim      3,00 Kč

    Celkem:                       32,00 Kč                                                      36,00 Kč

 

  • V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE, JE NUTNO STRAVU PŘEDEM ODHLÁSIT, NEJPOZDĚJI RÁNO DO 08:00h. Pokud tak neučiníte, strava bude plně započítána. V případě nemoci dítěte si můžete první den nemoci (pokud nestihnete odhlásit) přijít pro oběd do VLASTNÍCH NÁDOB v době: 11:30 - 11:45 h, na ostatní dny nemoci již musíte obědy odhlásit.